Innovatie met BlueNow

bluenow

Het woord innovatie staat op Wikipedia letterlijk beschreven als “Innovatie of vernieuwing heeft betrekking op nieuwe ideeën, goederen, diensten en processen. Innovatie kan plaatsvinden binnen organisaties maar ook binnen bredere – sociale – verbanden.”

Volgens Nick Stevens, expert op het gebied van start-ups, moet elk bedrijf om te kunnen overleven zich veranderen in een ecosysteem van eeuwige innovatie. Hij vervolgt “Van de 70 procent van bedrijven die een digitale transformatie nastreeft zal slechts 30 procent daarin slagen.”

Door de ontwikkeling van nieuwe technologie of inzet van bestaande innovatieve technologie kan een bedrijf die digitale transformatie maken maar daar is veelal externe hulp voor nodig omdat de organisatorische transformatie veelal nog niet heeft plaatsgevonden.

Die digitale transformatie is ook Digitaal Doen, je met soms de gebaande paden verlaten en bepaalde technologie op kleine schaal inzetten om innovatie te starten. Je hoeft niet altijd iets nieuws te bouwen, vaak is de combinatie van technologie voldoende om een eerste prototype van iets te ontwikkelen.

Het is soms grappig om te zien hoe kinderen wel in staat zijn tot Digitaal Doen, ze ervaren het niet als bedreiging en gaan ermee aan de slag. Wat die kinderen kunnen dat kunnen wij volwassenen ook, als we maar weer schakelen naar Doen!